Tibet, ChinaGongkar Airport, Jiazhulinzhen

Samye Shrine

Samye Shrine

Samye Shrine

Samye Shrine

Barkhor Square, Jokhang Monastery, Lhasa

Potala Palace, Lhasa

Potala Palace, Lhasa

Yamdrok Yutso Lake

Simi La

Tashi-lhun-po Monastery, Gyantse

Qomolangma National Nature Reserve

Zhongmou

Zhongmou

Zhongmou

Zhongmou